TarihçeFakültemiz’de 1940-41 öğretim yılında Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Kürsüsü kurulur ve Prof. Dr. H. Th. Bossert 1959 yılına kadar yürüteceği Kürsü Başkanlığı görevine getirilir.

H. Th. Bossert’in ilk öğrencilerinden biri olan U. Bahadır Alkım, 1939 yılında arkeoloji lisans diploması alır. Prof. Dr. Bossert’in danışmanlığında “Phaistos Diski” başlıklı doktorasını tamamlayan Alkım, 1941 yılında asistan olarak kürsüye atanır, 1945 yılında Doçent, 1960 yılında Profesör olur ve 1981 yılında vefatına kadar görev yapacağı Bölüm Başkanlığı’na getirilir.

Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü, 1981 yılında 2547 sayılı YÖK Yasası ile ayrılarak Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı ve Hititoloji Anabilim Dalı olarak farklı bölümlerde işlevini sürdürmeye başlamıştır.

Refik Duru, 1958 yılında Prof. Dr. Kurt Bittel’in yönetiminde “Anadolu’da En Eski Çağlardan Hitit Çağlarına Kadar Savunma Sistemleri” lisans tezi ile Prehistorya Kürsüsü’nden mezun olmuş, 1960 yılında Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Kürsüsü’ne asistan olarak atanmış ve 1963’de Prof. Dr. Alkım yönetiminde “İslahiye Bölgesi Keramiği” başlıklı doktora çalışmasını tamamlamıştır. Refik Duru, 1969 yılında “Neolitik ve Kalkolitik Çağlarda Bulunmuş İnsan Figürleri” çalışması ile Doçent ve 1978’de “Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Gedikli- Karahöyük Kazısı; Mimarlık, Mezarlar ve Küçük Buluntular” çalışması ile Profesörlüğe yükseltilir. Prof. Dr. Duru, 1999 yılında emekliye ayrılana kadar Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı ile Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Günümüzde bilimsel araştırmalarına ve kazı çalışmalarına devam etmektedir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Kürsüsü’nden 1963 yılında “Assur İmparatorluk Dönemi Balawat Kapıları Kabartmaları” Lisans tezi ile mezun olan Önder Bilgi, Londra Üniversitesi’nde James Mellaart’ın danışmanlığında “Anthropomorphic Figures in Anatolia From the Neolithic to the End of the Early Bronze Age” başlıklı doktora çalışmasını yapmıştır. 1973’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde asistan olarak çalışmaya başlayan Dr. Bilgi, 1977’de “ MÖ. II. Binyılda Anadolu’da Bulunmuş Olan Matara Biçimli Kaplar” çalışması ile Doçent olur. Önder Bilgi “Metal Objects from İkiztepe” çalışması ile 1988’de Profesörlüğe yükseltilmiş, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda,  1999’dan emekli olduğu 2006 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Turan Efe, 1985 yılında Araştırma Görevlisi olarak Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda göreve başlamış, 2006-2009 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış ve Üniversitemiz’den ayrılmıştır.

Gülsün Umurtak, 1979’da Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nden “İlk Tunç Çağı’nda Anadolu’da Bulunan Kemik Eserler” başlıklı lisans tezi ile mezun olmuş, 1983 yılında Araştırma Görevlisi olarak Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda bilimsel çalışmalarına başlamıştır. 1988 yılında “Hitit İmparatorluk Çağı’nda Isuva Ülkesi Çanak Çömleği Üzerine Bir Araştırma; Korucutepe, İmikuşağı, Pınartepe, Çınaz I, Çınaz II, Yazıkonak ve Tilenzit Höyükleri” doktora tezini Prof. Dr. Refik Duru’nun danışmanlığında gerçekleştiren G. Umurtak, 1996 yılında Doçent, 2004 yılında Profesör olmuştur. Gülsün Umurtak, 2009 yılından itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmekte ve Hacılar Büyük Höyük’te kazı çalışmalarına devam etmektedir.

1991’de Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanan Şevket Dönmez, “Orta Anadolu Geç Demir Çağı Boya Bezekli Çanak Çömleği” başlıklı Yüksek Lisans çalışmasını ve “İlk Tunç Çağı II Öncesinde Orta Karadeniz Bölgesinin Kültürel Gelişimi (İkiztepe Çanak Çömleği ve Küçük Buluntuları Işığında)” başlıklı doktora tezini Prof. Dr. Önder Bilgi’nin danışmanlığında tamamlamış, 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent ve 2015 yılında Profesör olan Şevket Dönmez Oluz Höyük’te (Amasya) kazı çalışmalarını sürdürmektedir.

Aslıhan Yurtsever Beyazıt, 2002 yılında Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanmış, “MÖ 2. Binyılı’nda Orta Karadeniz Bölgesi Çanak Çömleği (İkiztepe Kazıları Işığında)” başlıklı yüksek lisans çalışmasını Prof. Dr. Önder Bilgi danışmanlığında tamamlamıştır. 2011 yılında “Neolitik ve Erken Kalkolitik Çağlarda Burdur-Antalya Bölgesi Bant ve Geometrik Boya Bezekli Çanak Çömleği” konulu doktora tezini Prof. Dr. Gülsün Umurtak danışmanlığında tamamlayan Dr. Yurtsever Beyazıt, 2012 yılında Yardımcı Doçent ünvanı almıştır.

Fatih Çongur 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun olmuş ve 2015 yılında Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. F. Çongur, “Bademağacı İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği“ başlıklı Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Gülsün Umurtak’ın danışmanlığında sürdürmektedir.